• polska
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko
 • 1. Czy urządzenie jest wodoszczelne?
   

  Panel wyświetlacza LCD (w wersji  TS) nie jest wodoszczelny i powinien być chroniony przed zalaniem wodą. Natomiat wersja mini jest wodoszczelna zgodnie z normą IP65.

 • 2. Jaki jest błąd pomiaru?
   

  Błąd dokładności pomiaru zużycia paliwa nie przekracza 5%.

 • 3. Jaka jest maksymalna moc silnika?
   

  Moc silnika nie powinna przekraczać 300 KM, gd powyżej tej wielkci opory paliwa na sensorze mogłyby powodować ograniczenie maksymalnej mocy silnika

 • 4. Gdzie może być stosowane urządzenie Flowtrecs?
   

  Flowtrecs może być stosowany do wszystkich  silników benzynowych ( również posiadających powrót  paliwa), zarówno stacjonarnych jak i zaburtowych a duża czułość sensora przepływu pozwala na stosowanie go w silnikach o mocy nawet 20KM czyli np. w paralotniach.

 • 5. Co oznacza symbol przekreślonego kosza na śmieci?
   

  Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.